ШАЛГАЛТЫН КОМИСС ХАГАС, БҮТЭН САЙНД АЖИЛЛАНА

2016-06-03 15:55:55

Сургуулиудын систем дэх хичээлийн сонголт, дүнгийн шивэлт, баталгаажилт, дүн бодолт дутуу хийгдсэнээс Б маягт хүлээгдэж байна. Комисс хагас, бүтэн сайнд 10-14 цагт ажиллах тул энэ өдрүүдэд амжиж Б маягтаа хэвлүүлж аваарай.

Сургалтын менежерийн 33...-тай эрхээр орж, Статистикийн удирдлагын  А,Б маягтаар хянаж үзнэ үү.  

Нийтэлсэн : Admin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Төрийн бус өмчийн цэцэрлэг, сургуулиудад

2016-06-03 15:28:29

 

    ШИЛЭН ДАНСНЫ ЦАХИМД МЭДЭЭЛЛЭЭ ОРУУЛААГҮЙ 
                      БАЙГУУЛЛАГУУД  
        2016.06.02-ны байдлаар
      Байгууллага Тайлбар
  Төрийн чиг үүргийг гэрээгээр гүйцэтгэж буй хувийн хэвшлийн байгууллага 
  1 Хувийн цэцэрлэг Баян монгол Багачууд цэцэрлэг мэдээллээ оруулаагүй
  2 Хувийн цэцэрлэг Дэлгэрэх-Ирээдүй цэцэрлэг эрх үүсгүүлээгүй
  3 Хувийн цэцэрлэг Жаргалан 2 цэцэрлэг эрх үүсгүүлээгүй
  4 Хувийн цэцэрлэг Жигүүр цэцэрлэг эрх үүсгүүлээгүй
  5 Хувийн цэцэрлэг Их засаг Тэмүүжин цэцэрлэг мэдээллээ оруулаагүй
  6 Хувийн цэцэрлэг Мандах нар цэцэрлэг эрх үүсгүүлээгүй
  7 Хувийн цэцэрлэг Нархан М цэцэрлэг мэдээллээ оруулаагүй
  8 Хувийн цэцэрлэг Оньсхон цэцэрлэг эрх үүсгүүлээгүй
  9 Хувийн цэцэрлэг Улаанбаатар цэцэрлэг эрх үүсгүүлээгүй
  10 Хувийн цэцэрлэг Үлгэр сказка цэцэрлэг мэдээллээ оруулаагүй
  11 Хувийн цэцэрлэг Миний хүүхдүүд цэцэрлэг мэдээллээ оруулаагүй
  12 Хувийн цэцэрлэг Хөөрхөн жаалууд цэцэрлэг мэдээллээ оруулаагүй
  13 Хувийн цэцэрлэг Шинэ дөл цэцэрлэг мэдээллээ оруулаагүй
  14 Хувийн цэцэрлэг Эрэл цэцэрлэг / Эрэл И Эс Эм дунд сургууль / эрх үүсгүүлээгүй
  15 Хувийн цэцэрлэг Цагчиг цэцэрлэг мэдээллээ оруулаагүй
  16 Хувийн цэцэрлэг Есөн цагаан бүжин цэцэрлэг мэдээллээ оруулаагүй
  17 Хувийн цэцэрлэг Жаргалтай хотхон цэцэрлэг мэдээллээ оруулаагүй
  18 Хувийн цэцэрлэг Одтой жаалууд цэцэрлэг мэдээллээ оруулаагүй
  19 Хувийн цэцэрлэг Цовоо хүүхдүүд цэцэрлэг мэдээллээ оруулаагүй
  20 Хувийн цэцэрлэг Эх дэлхийн нөхөрлөл цэцэрлэг мэдээллээ оруулаагүй
  21 Хувийн цэцэрлэг Бамбага эгч цэцэрлэг эрх үүсгүүлээгүй
  22 Хувийн цэцэрлэг Цоглог жаал цэцэрлэг эрх үүсгүүлээгүй
  23 Хувийн цэцэрлэг Элбэрэлт ээж цэцэрлэг мэдээллээ оруулаагүй
  24 Хувийн цэцэрлэг Байгаль-Эх эко цэцэрлэг мэдээллээ оруулаагүй
  25 Хувийн цэцэрлэг Халиун хангай орхон цэцэрлэг эрх үүсгүүлээгүй
  26 Хувийн цэцэрлэг Хөөрхөн ертөнц цэцэрлэг мэдээллээ оруулаагүй
  27 Хувийн цэцэрлэг Мөнхийн алаг үрс мэдээллээ оруулаагүй
  28 Хувийн цэцэрлэг Маргад хотхон эрх үүсгүүлээгүй
  29 Хувийн цэцэрлэг Ханбилгүүдэй мэдээллээ оруулаагүй
  30 Хувийн цэцэрлэг Нарны үрс мэдээллээ оруулаагүй
  31 Хувийн цэцэрлэг Жаргалан 3 цэцэрлэг эрх үүсгүүлээгүй
  32 Хувийн цэцэрлэг Хөөрхөн маамуу дутуу
  33 Хувийн цэцэрлэг Ирээдүйн гүнтэн мэдээллээ оруулаагүй
  34 Хувийн сургууль Их засаг лицей сургууль мэдээллээ оруулаагүй
  35 Хувийн сургууль Саруул ирээдүй сургууль эрх үүсгүүлээгүй
  36 Хувийн сургууль Төгдэлгэрэх сургууль эрх үүсгүүлээгүй
  37 Хувийн сургууль Шинэ монгол сургууль мэдээллээ оруулаагүй
  38 Хувийн сургууль Эрэл сургууль эрх үүсгүүлээгүй
         
         
                    Мэргэжилтэн / дотоод аудитор /                                         Г.Цэенпил
   
         
         
         
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  34 Хувийн сургууль Их засаг лицей сургууль мэдээллээ оруулаагүй
  35 Хувийн сургууль Саруул ирээдүй сургууль эрх үүсгүүлээгүй
  36 Хувийн сургууль Төгдэлгэрэх сургууль эрх үүсгүүлээгүй
  37 Хувийн сургууль Шинэ монгол сургууль мэдээллээ оруулаагүй
  38 Хувийн сургууль Эрэл сургууль эрх үүсгүүлээгүй
         
         
                    Мэргэжилтэн / дотоод аудитор /                                         Г.Цэенпил
   
         
         
         
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                    Мэргэжилтэн / дотоод аудитор /                                         Г.Цэенпил
   
         
         
         
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
   
         
         
         
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        дутуу
        мэдээллээ оруулаагүй
        мэдээллээ оруулаагүй
        эрх үүсгүүлээгүй
        эрх үүсгүүлээгүй
        мэдээллээ оруулаагүй
        эрх үүсгүүлээгүй
         
         
       
   
         
         
         
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                    Мэргэжилтэн / дотоод аудитор /                                         Г.Цэенпил
                  ШИЛЭН ДАНСНЫ ЦАХИМД МЭДЭЭЛЛЭЭ ОРУУЛААГҮЙ 
                      БАЙГУУЛЛАГУУД  
        2016.06.02-ны байдлаар
      Байгууллага Тайлбар
  Төрийн чиг үүргийг гэрээгээр гүйцэтгэж буй хувийн хэвшлийн байгууллага 
  1 Хувийн цэцэрлэг Баян монгол Багачууд цэцэрлэг мэдээллээ оруулаагүй
  2 Хувийн цэцэрлэг Дэлгэрэх-Ирээдүй цэцэрлэг эрх үүсгүүлээгүй
  3 Хувийн цэцэрлэг Жаргалан 2 цэцэрлэг эрх үүсгүүлээгүй
  4 Хувийн цэцэрлэг Жигүүр цэцэрлэг эрх үүсгүүлээгүй
  5 Хувийн цэцэрлэг Их засаг Тэмүүжин цэцэрлэг мэдээллээ оруулаагүй
  6 Хувийн цэцэрлэг Мандах нар цэцэрлэг эрх үүсгүүлээгүй
  7 Хувийн цэцэрлэг Нархан М цэцэрлэг мэдээллээ оруулаагүй
  8 Хувийн цэцэрлэг Оньсхон цэцэрлэг эрх үүсгүүлээгүй
  9 Хувийн цэцэрлэг Улаанбаатар цэцэрлэг эрх үүсгүүлээгүй
  10 Хувийн цэцэрлэг Үлгэр сказка цэцэрлэг мэдээллээ оруулаагүй
Нийтэлсэн : Admin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 1 ) | Дэлгэрэнгүй

ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ БИЧИЛТИЙГ ХЯНАЖ БАТАЛГААЖУУЛАХ ХУГАЦАА

2016-06-03 10:47:00

Жич: Багшийн эрхээр / es35.. / дүн оруулахдаа бүлгийн нэр дээр дарж орох, эсвэл үйлдлээс бүлгийн мэдээлэл үйлдэл хийж ороод сургалтын дүн таб руу орж жилийн эцсийн дүн болон өмнөх жилийн дүн оруулах, засах бол баруун дээд талын сургалтын дүн оруулах товчийг дарж орж дүнг оруулахыг анхааруулъя. Жилийн эцсийн дүн болон өмнөх жилийн дүнгийн батлагдсан эсэх төлөв нь батлагдсан төлөвтэй болсон үед төгсөлтийн дүн бодолт хийгдэхийг анхаарна уу.

 

Нийтэлсэн : Admin | Уншсан (0) | Дэлгэрэнгүй

Арга зүйч нарт

2016-06-02 18:08:38

Сайн байцгаана уу.

2016-06-03-нд 11 цагаас дүүргийн Тамгын газрын зааланд арга зүйч нар нөтбүүктэйгээ ирнэ үү. Нэгжийн боловсруулатыг засаж сйажруулах ажил хийгдэх тул бэлтгэл хангаж ирнэ.

Гэр бүлд бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих зайны сургалтын гарын авлага номтой бол номоо авч ирэх

Нийтэлсэн : Admin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Б МАЯГТ ХЭВЛЭХЭД БЭЛЭН БОЛЖ БАЙНА

2016-06-02 17:58:18

Танай сургуулийн өмнөх жилүүдийн дүнгийн залруулга хийгдэж дууслаа. Одоо та бүхэн

-Энэ хичээлийн жилийн эцсийн дүн

-Улсын шалгалтын дүн

-Өмнөх ангиудын Монгол хэл-Уран зохиол, Зураг зүй-Технологийн салгаж оруулсан дүнгүүдийг  хадгалж, илгээж, бодолт хийж, баталгаажуулаад 95267120, 88267120, 260022 утсанд мэдэгдэж, Б маягтаа хэвлүүлэн, сурагчдаараа гарын үсэг зуруулна уу.

Нийтэлсэн : Admin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

ӨМНӨХ ЖИЛИЙН ЭРХИЙН БУЦААХ ҮЙЛДЭЛ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

2016-06-02 15:08:00

10-11, 7-8 дугаар ангиудын Монгол хэл-Уран зохиолын хичээл, Зураг зүй-технологийн хичээлийг салгаж оруулах болсонтой холбоотойгоор өмнөх жилийн эрхийг буцааж байна. Зөвхөн дээрх засалтыг  es35...-тай эрхээр орж хийгээд хадгалан, "дүн илгээсэн" -ий дараа менежер "баталгаажуулалт хийнэ.

 

Нийтэлсэн : Admin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

СИСТЕМ ДЭХ ЗУРВАС ИЛГЭЭВ

2016-06-02 13:59:59

Системд дүнгийн мэдээллийг оруулахдаа эхлээд заавал өмнөх жилийн дүнг бүрэн оруулж дууссаны дараажилийн эцсийн дүнбүрэн гүйцэт зөв оруулснаар дүн илгээх үйлдэл хийгдэх боломжтой. Дүн илгээх үйлдлийг бүлгийн бүх суралцагчдын дүнг бүрэн гүйцэт оруулсныг шалгаж байгаа тул эргэж нягтлана уу. Тухайн анги бүлэгтхичээл талбар дахьсонгон судлах хичээлороогүй бол эсвэл зарим суралцагч уг хичээлийг сонгож судлаагүй ийм  2  тохиолдолдсурлагын дүн оруулах үйлдэл хийжсонгосон хичээл эсэх баганыг чеклэсэн тэмдэглэгээг авч хадгалахыг  анхаарна уу.

Нийтэлсэн : Admin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

СУРГУУЛИУДЫН ЭРДМИЙН БАЯРЫН АЖИЛЛАГАА

2016-06-02 10:28:58

Б маягт болон өмнөх жилүүдийн залруулга хүлээгдэж байгаатай холбоотойгоор VI/3-нд явагдах Эрдмийн баярын өмнө Боловсролын гэрчилгээ, үнэмлэх баталгаажиж амжихааргүй нөхцөл байдал үүсч байгаа тул өөрсдийн онцлогт тохируулж зохион байгуулна уу.

Нийтэлсэн : Admin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Сургуулиудад БСШУЯ-аас ирүүлсэн чиглэл

2016-06-02 09:56:47

Чиглэлийг хавсралтаас татаж авна уу.

Хавсралт ТАТАХ

Нийтэлсэн : Admin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

ЕБС-ын сургуулиудад

2016-06-02 09:41:40

Сонголтын 7 хоногийн буцах хуудсыг өнөөдөр 16.00 цагаас өмнө ирүүлээрэй.

Нийтэлсэн : Admin | Уншсан (0) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй