СӨБ-ийн багш, ажилтаны бааз мэдээнд алдаатай мэдээллүүдийг харж засах шаардлагатай байна. Мэдээллээ эндээс татаарай
1. Үндсэн, туслах эсэаээ сонгоогүй
2. Боловсролын түвшин бөглөөгүй
3. Рхшин суугаа хаяг, хороо бичигдээгүй
4. Улсад ажилласан жилүүд илт буруу байгаануудыг засуулах /70, 2014, 1111, 18119 гэх мэт/
5. Орон тоо дутуу эсэхийг магадлах засварлах цэцэрлэгүүд 28-ны 14-18 цагт Боловсролын хэлтэс дээр нөтбүктэй ирнэ үү.